Folk (også folkeslag, folkegruppe eller etnisk gruppe) er en betegnelse på en gruppe mennesker som har visse kulturelle eller sosiale fellestrekk, en felles identitet, slik dette blir forstått av gruppens egne medlemmer. Ofte inkluderer en slik delt identitet også en forestilling om at folkegruppens medlemmer har et felles opphav, og at dette opphavet, eller eventuelt andre fellestrekk, gjør dem markert forskjellige fra andre folkegrupper. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Folkegrupper i Øst-Asia

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel