Gulldusk, flerårig art i nøkleblomfamilien. 30–70 cm høy med gule blomster i tette dusker i bladhjørnene. Gulldusk er forholdsvis vanlig på sumpige næringsrike steder i hele landet opp til 990 moh., men mer spredt i Nord-Norge.