Dusk, samling av blomster, blad, tråder, snorer el.l., som er sammenbundet eller sammenvokst i den ene enden og henger fritt i den andre.