Alfred Marshall, britisk sosialøkonom, professor i samfunnsøkonomi ved universitetene i Oxford og Cambridge. Han begynte sin økonomiske forskning med en kritikk av W. S. Jevons' teori og ble berømt med sitt hovedverk Principles of Economics (1890). Dette regnes som et av samfunnsøkonomiens klassiske standardverker. Marshall utviklet her læren om den økonomiske likevekt, undersøkte begrepene grenseverdi og substitusjon og innførte tidsbegrepet i den økonomiske analyse; han undersøkte også monopolene og utviklet elastisitetsbegrepet m.m. Foruten hovedverket er Money, Credit and Commerce (1923) og Industry and Trade (1918) hans viktigste arbeider. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.