William Stanley Jevons, britisk sosialøkonom. Professor i Manchester 1866, i London 1876. Hans største innsats var at han i Theory of Political Economy (1871) som en av de første satte frem grenseverdilæren som kom til å bli rådende like til vår tid. Jevons la stor vekt på statistiske økonomiske undersøkelser.