Gazel, ei klassisk diktform i osmansktyrkisk litteratur, vart ofte framført spontant, som eit improvisatorisk innslag under eit lengre konsertprogram, ein fasl. For meir om det formmessige, se ghazal.