Gapeflyndre, benfiskart i flyndrefamilien. Opptil 52 cm lang flyndre; ligner på små kveiter, men har rundet halefinne. Vidt utbredt i det nordlige Atlanterhav. Alminnelig på bløtbunn på 10–500 meters dyp langs hele norskekysten. Intet rettet fiske etter arten, men enkelte år tas noen ti-talls tonn som bifangst.