Ripsrotlus, nebbmunnart i familien gallebladlus (Pemphigidae). Grønnbrun bladlus dekket av blåhvit voksull. Om våren lever den på almeblad, og saftsugingen fører til at bladkanten ruller seg innover som et kremmerhus. Arten har vertsskifte da vingede individer av 2. generasjon flyr over på røttene av Ribes-arter, særlig rips. De kan sees som et blåhvitt, ullent belegg på rothals og røtter. Saftsugingen svekker ripsbuskene sterkt, og bladene får brune kanter som ved kaliummangel. Om høsten flyr vingede bladlus tilbake til alm, hvor eggene blir lagt.