Gárdi, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: ringgjerde, reingjerde; fangstinnretning med rypesnare.