Frukttresplintborer, billeart i familien barkbiller (Scolytidae). Kroppen er svart og sylinderformet, 2–2,8 mm lang. Arten gnager under bark på syke eller svekkede frukttrær, men kan noen ganger slå over på friske trær. Første norske funn ble gjort i 1970-årene i Østfold, hvor den senere er tatt flere ganger, bl.a. på pæretrær.