Det aller eldste funn av et lite fossilt pungdyr er gjort i Kina, det var 125 mill. år gammelt, fra første halvdel av kritt. Det nest eldste funnet av fossile pungdyr, som lenge var kjent som det eldste, ble gjort i Nord-Amerika. Det var også fra kritt, men «bare» ca. 85 mill. år gamle. Tidlig i pungdyrenes historie, fra sent i kritt og til litt ut i tertiær, var det Sør-Amerika som hadde den mest varierte pungdyrfauna. Etter hvert spredte pungdyrene seg via Antarktis til Australia, områder som på den tid hang sammen. Gjennom sin lange utviklingshistorie har pungdyrene tilpasset seg forskjellige levevis. De fleste var plante- og insektetere, mens noen var rovformer. De varierte mye i størrelse fra meget små former til noen som var store som kuer.