forebyggende hjemmebesøk til eldre

Artikkelstart

Et forebyggende hjemmebesøk til eldre er et oppsøkende besøk hjemme hos eldre personer som ikke har kommunal eldreomsorg fra før. Formålet er å forebygge sykdom og fremme helse og sosial deltakelse i eldre år. Omlag 40 % av norske kommuner har etablert dette tilbudet.

Målgruppen er eldre mennesker, for eksempel alle som fyller 75 eller 80 år og som bor i kommunen. Besøkene i Norge utføres av spesialtrent helsepersonell, vanligvis sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. I andre land er allmennleger sterkere involvert.

Betegnelsen

Det tradisjonelle norske navnet på slike besøk er «forebyggende hjemmebesøk til eldre», men i noen kommuner går tilbudet under betegnelser som «helsefremmende hjemmebesøk til eldre» eller «besøksteam for eldre». Vanlige engelske uttrykk er «preventive home visits to older people» og «preventive home visits to the elderly».

Gjennomføring

Helsepersonellet forklarer først formålet med besøket og inviterer til dialog om hvordan den eldre kan fremme helse og trivsel og forebygge sykdom. Det rettes ofte fokus på hva den enkelte selv kan gjøre for å opprettholde god helse, funksjonsevne og deltakelse. Målet er å bidra til helse og mestring, og derigjennom utsette behov for helse- og omsorgstjenester i hjem og institusjon.

Om lag 50 prosent av de eldre som får tilbudet takker nei. Årsaker kan være at man føler seg for frisk til at det ansees aktuelt, at man ikke opplever seg som «eldre» eller at den eldre er usikker på hva besøket skal gå ut på. Noen kommuner tilbyr kun ett slikt hjemmebesøk, for eksempel ved fylte 80 år, mens andre også gir tilbud om oppfølgende besøk, for eksempel årlige.

Effekt

Det har til nå vært vanskelig å påvise entydige målbare effekter på de eldres helse, funksjon og livskvalitet. Likevel viser forskning at besøkene i hovedsak erfares som nyttige og trygghetsskapende for mottakerne, blant annet ved at de eldre får en kontaktperson fra kommunen de kan henvende seg til i framtiden.

Utbredelse

Danmark og Australia har vært et foregangsland for forebyggende hjemmebesøk til eldre. I Danmark ble det i 1996 lovhjemlet at alle kommunene måtte tilby slike besøk. Ulike varianter av hjemmebesøk til eldre eksisterer dessuten i mange andre land, blant annet i England, Sverige, Tyskland, Nederland, USA, Canada og Japan.

De første kommunene i Norge startet med tilbudet på 1990-tallet, og det spredte seg gradvis til flere kommuner. Statlige myndigheter har siden 2013 forsøkt å påvirke kommunene til å etablere tjenesten.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Førland, O., & Skumsnes, R. (2017). Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre. En oppsummering av kunnskap. Omsorgsbiblioteket. Senter for omsorgsforskning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg