Eldreomsorg

Eldreomsorg, den del av helse- og sosialtjenestene som omfatter eldre brukere.Organisatorisk er omsorg for eldre integrert med omsorg og tjenester for andre grupper av hjelpetrengende. Eldreomsorgen omfatter service- og hjelpetiltak både i institusjoner, i tilrettelagte boliger og til hjemmeboende.Det er kommunene som har hovedansvar for helse- og sosialtjenester for alle aldersgrupper. Virksomheten er regulert gjennom lov om helsetjenesten i kommunene og lov om sosiale tjenester.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Eldreomsorg

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 5 artikler: