Eldreomsorg

Eldreomsorg, den del av helse- og sosialtjenestene som omfatter eldre brukere. Organisatorisk er omsorg for eldre integrert med omsorg og tjenester for andre grupper av hjelpetrengende. Eldreomsorgen omfatter service- og hjelpetiltak både i institusjoner, i tilrettelagte boliger og til hjemmeboende. Det er kommunene som har hovedansvar for helse- og sosialtjenester for alle aldersgrupper. Virksomheten er regulert gjennom lov om helsetjenesten i kommunene og lov om sosiale tjenester. Hele artikkelen