Eldreomsorg er tjenester for eldre personer som trenger langvarig eller kortvarig hjelp på grunn av sviktende helse eller nedsatt funksjonsevne. Slike tjenester kan gis både av familie, naboer, frivillige, private ideelle stiftelser, private kommersielle bedrifter og av offentlige myndigheter. I Norge forbindes eldreomsorg oftest med tjenester fra offentlige myndigheter, det vil si fra kommuner. Hele artikkelen

Ny artikkel