Nam June Paik, koreansk musiker og billedkunstner, fra 1964 bosatt i New York og Düsseldorf. Studerte musikk og komposisjon i Japan og Tyskland, og var i 1950-årene knyttet til studio for elektronisk musikk i Köln. I begynnelsen av 1960-årene sluttet han seg til Fluxus-bevegelsen og arrangerte Fluxus-festivaler sammen med Volf Vostell og George Maciunas. Paik tok oftest i bruk fjernsyn og preparerte klaver under sine happenings, og besøkte også Norge med dette. I 1970- og 1980-årene markerte han seg særlig som videokunstner, og han må sies å være den som mer enn noen utviklet videoen som kunstnerisk uttrykksform.