Flogrogn, rogn som vokser som epifytt oppe i grenkløfter og kvisthull på større trær. Kan ha røtter ned gjennom det hule vertstreet og bli temmelig stor; den største kjente flogrogn i Norge stod i en lind i Stiftsgården i Bergen og var over 1 m i omkrets. Tidligere hadde flogrogn magisk betydning og ble brukt sammen med ting som skulle bevege seg med stor fart (flog), f.eks. som hestesele og sal.