Flathale, også kalt gulbuket havslange, krypdyrart i familien havslanger. Brunsvart rygg og gulaktig buk. Som regel ikke over 85 cm lang, giftig. Alminnelig langs kysten av Indiske hav og Stillehavet til tropisk Amerika. Enkelte steder forekommer den i store mengder.