Flaggermusglente, fugleart i haukefamilien. I motsetning til de fleste andre rovfugler også aktiv i skumringen. Lever for en stor del av flaggermus. Utbredt i Afrika og Sør-Asia.