Finsprit er sprit med 96 volumprosent etanol som fremkommer ved destillasjon av råsprit.