Opprinnelig alkymistisk betegnelse for flyktige bestanddeler i en løsning eller blanding. Brukes nå mest som en upresis teknisk betegnelse på forskjellige kvaliteter av etanol. Ordet inngår også i sammensetninger som rødsprit (spesielt denaturert etanol) og tresprit (metanol).