Farin er finkrystallisert, løst sukker fremstilt av sukkerbete eller sukkerrør.