Fantasi, musikkstykke, ubundet av en fast form. I eldre tid ble fantasia brukt om en av fugens forløpere, ricercare. Da så fugen antok bestemte former, ble fantasia navnet på den friere sats, som ofte gikk forut for denne (sml. Johann Sebastian Bachs Fantasi og fuge i a-moll). Fantasere blir også brukt om det å improvisere.