Fagtjenestemann er en tjenestemann i utenrikstjenesten. Betegnelsen fagtjenestemann ved diplomatisk fagstasjon omfatter ambassadør, ministerråd, ambassaderåd, ambassadesekretær og attaché. Ved konsulær fagstasjon omfatter betegnelsen generalkonsul, konsul og visekonsul. Fagtjenestemenn har flytteplikt. Fagtjenestemann som er utnevnt i statsråd, er embetsmann.