Grunnskala, benyttes ofte som betegnelse på de tonene som danner stamtonene i vårt tonesystem; c-d-e-f-g-a-h-(c). Det er en 7-tonig skala med intervallforholdet to hele trinn + et halvt trinn + tre hele trinn + et halvt trinn. I nevnte rekkefølge gir det C-durskalaen med c som grunntone. Med begynnelsestone a oppstår a-mollskalaen. Kirketoneartene kan ha alle stamtonene som grunntone. Ved å velge forskjellig grunntone forandres intervallforholdet.