Evocatio deorum (utkallelse av guddommer), den skikk hos romerne at de oppfordret en beleiret eller erobret bys guder til å følge seg til Roma (for at de ikke skulle hjelpe byen eller krenkes).