etterfølgende alkoholinntak

Artikkelstart

I følge vegtrafikkloven må en fører av motorvogn ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utviser grov uaktsomhet i så måte.

Faktaboks

Også kjent som

sekstimersregelen

I følge straffeloven er uaktsomheten grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse.

Bevisregel

Dette er i det vesentlige en bevisregel til hjelp for politiet i etterforskningen av ulykker og hendelser i trafikken. Ikke sjelden forlater gjerningspersonen åstedet for en hendelse før politiet kommer til stede. Hvis politiet først får tak i han en tid etterpå, for eksempel på bopel, og vedkommende er beruset, vil han eller hun kunne hevde at drikkingen har skjedd etter at vedkommende kom hjem. Det kan være vanskelig for politiet å bevise at vedkommende var påvirket under kjøringen.

Vegtrafikklovens § 22, siste ledd, setter et forbud mot etterfølgende inntak av alkohol eller annet berusende middel før det har gått 6 timer. Dette er altså en bestemmelse som står på «egne ben» uten hensyn til om vedkommende var beruset under kjøringen eller ikke. Politiets mistanke og årsak til etterforskningen behøver heller ikke være knyttet til mistanke om promillekjøring. Det kan føre til at en person som var edru under kjøringen og heller ikke ellers hadde gjort noe straffbart, likevel kan bli dømt like strengt som om han hadde kjørt med promille. Han blir da dømt på grunn av sin feilvurdering eller misforståelse i ettertid.

Kriteriene i vegtrafikklovens paragraf 22, femte ledd

a. Ethvert inntak av berusende midler.

Bestemmelsen rammer ethvert inntak av berusende midler. Det gjelder ingen 0,2 promillegrense. Om vedkommende ikke er klar over alkoholinnholdet i det han drikker så fritar ikke det for straff.

b. Forbudet gjelder i 6 timer etter avsluttet kjøring.

Fristen løper altså ikke fra tidspunktet for den hendelse som utløste forbudet mot drikking.

Hva betyr det så å være ferdig med kjøringen? Normalt er dette uproblematisk, men på en lengre reise kan det oppstå tvil om når kjøringen er avsluttet. Forutsetningen er at det må være et klart opphold i kjøringen. Stopp for fylling av bensin eller diesel er ikke nok. Høyesterett har i en dom (Rt.1974.85) uttalt at forbudet mot å nyte alkohol de første 6 timer etter at føreren «er ferdig med kjøringen» må forståes slik at det er den kjøring som kan føre til politietterforskning, som skal være avsluttet og danne utgangspunktet for beregningen. I dette tilfelle hadde føreren parkert bilen cirka en time for å spise middag. Etter en totalvurdering av saksforholdet fant Høyesterett at han var «ferdig med kjøringen» ved parkeringen. Han måtte derfor frifinnes, da sekstimersfristen var utløpt før alkoholnytelsen.

Fristen avbrytes dersom det blir tatt blodprøve eller at politiet bekrefter at saken er avklart.

c. Kan bli etterforskning.

Forbudet er betinget av at «det kan bli politietterforskning». Ordet «kan» betyr at det er tilstrekkelig at det er en mulighet for politietterforskning. Dette krever at gjerningsmannen er tilstrekkelig aktsom med hensyn til omstendigheter som kan bringe politiet inn i bildet, jamfør uttrykket «forstår». Ifølge forarbeidene til den opprinnelige bestemmelsen (ble endret 1. oktober 2015) er det anført at det ikke kreves at gjerningsmannen faktisk har forstått at det kunne bli politietterforskning, når omstendighetene tilsa at han ikke hadde noen unnskyldning for sin manglende forståelse. Dette gjelder fremdeles. Vurderingen vil bero på de konkrete omstendigheter i saken. Ved lovendringen ble formulering endret noe idet loven nå krever at gjerningsmannens manglende forståelse må være grov uaktsom, se definisjonen ovenfor, for å kunne dømmes.

d. På grunn av kjøringen.

Det må være noe med kjøringen som gjør at det kan bli etterforskning. Om politiet ønsker kontakt med bilføreren av andre grunner så kommer ikke sekstimersregelen til anvendelse. På grunn av kjøringen kan skyldes trafikkuhell, sjåførens merkelige opptreden både i og utenfor bilen, vinglete kjøring, og så videre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg