beruselse (lovgivning)

Artikkelstart

Det er en rekke bestemmelser om ruspåvirkning i lovverket.

  • Politiloven har regler om innbringelse av ruspåvirkede som forstyrrer lov og orden.
  • Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer tiltak overfor rusmiddelavhengige.
  • Vegtrafikkloven har regler om ruspåvirkning i trafikken.
  • Alkoholoven regulerer skjenking
  • Straffeloven gir normalt ingen straffbefriende eller formildende omstendighet for lovbrudd i ruspåvirket tilstand, unntatt når beruselsen er uforskyldt.

Fred og orden

Berusede personer kan innbringes og holdes i arrest av politiet når de forstyrrer den alminnelige fred og orden, forulemper andre og lignende (politiloven § 9). Når en person innbringes på dette grunnlaget kan de ikke holdes lenger enn nødvendig og ikke lenger enn til personen blir edru. Politiet kan beslaglegge og tilintetgjøre rusmidler vedkommende har på seg. Politiloven har også regler om når politiet må kontakte helsepersonell.

Har den berusede forstyrret den alminnelige fred og orden eller forulempet andre, er straffen bøter eller fengsel inntil seks måneder (straffeloven § 181). Tidligere var det straffbart å vise seg åpenbart beruset på offentlig sted, men denne straffebestemmelsen ble opphevet i 1970.

Rusmiddelavhengige

Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer i et eget kapittel (kapittel 10) tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. I dette kapitlet har loven blant annet bestemmelser om kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk, om tilbakehold i institusjon av rusmiddelmisbrukere uten samtykke, om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere og tilbakeholdelse når det foreligger samtykke. Loven har videre regler om barnevernlovens anvendelse i enkelte tilfeller og om overprøving i tingretten og om kommunens ansvar for å reise tvangssak.

Veitrafikkloven

Det er straffbart å kjøre motorvogn når man er beruset (vegtrafikkloven §21, § 22 og § 31)

Skjenking

Alkoholloven setter straff for den som under visse omstendigheter skjenker rusdrikk til andre, for eksempel til berusede (§ 8–9) eller til personer under 18 år (§ 1–5).

Lovbrudd i ruspåvirket tilstand

Mange straffbare handlinger begås av berusede personer, særlig voldshandlinger av kriminell art. Beruselse i gjerningsøyeblikket er normalt ingen straffbefriende eller formildende omstendighet, unntatt når beruselsen er uforskyldt. Bevisstløshet i gjerningsøyeblikket fritar normalt for straff, men dette gjelder ikke når bevisstløsheten er et resultat av selvforskyldt rus (straffeloven § 20).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg