beruselse - lovgivning

Berusede personer kan holdes i fengslig forvaring av politiet til de blir edru når de forstyrrer den alminnelige fred og orden, forulemper andre og lignende (politiloven av 4. august 1995 nr. 53 § 9). Drikkevarer som den berusede har på seg, kan fratas ham. Har den berusede forstyrret den alminnelige fred og orden eller forulempet andre, er straffen bøter eller fengsel inntil seks måneder (straffeloven § 181). Tidligere var det straffbart å vise seg åpenbart beruset på offentlig sted, men denne straffebestemmelsen ble opphevet i 1970. Beslutning om anbringelse i institusjon av personer som misbruker alkohol eller andre rusmidler kan treffes av fylkesnemnda (helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 nr. 30 § 10-2).

Det er straffbart å kjøre motorvogn under beruselse, jamfør vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 22, jf. § 31. Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 setter straff for den som under visse omstendigheter skjenker rusdrikk til andre, for eksempel til berusede (§ 8–9) eller til personer under 18 år (§ 1–5).

Mange straffbare handlinger begås av berusede personer, særlig voldshandlinger av kriminell art. Beruselse i gjerningsøyeblikket er normalt ingen straffbefriende eller formildende omstendighet, unntatt når beruselsen er uforskyldt. Bevisstløshet i gjerningsøyeblikket fritar normalt for straff, men dette gjelder ikke når bevisstløsheten er et resultat av selvforskyldt rus (straffeloven § 20).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg