Kulturfilosofi, tenkning om kulturelle problemer, ofte med forsøk på å bestemme kulturers vesen og verdi, deres drivkrefter og mål. Representanter er Oswald Spengler og Arnold J. Toynbee. Se også historiefilosofi.