Epigeisk, spiringen av frø når kimbladene sprenger frøskallet og kommer til syne over jorden. Kimbladene blir i alminnelighet grønne og assimilerende. Slik spiring har f.eks. hagebønne, sennep, lind m.fl. Motsatt: hypogeisk.