Entasis, entase, i klassisk arkitektur søyleskaftets utforming etter en lett svulmende kurve, særlig markant i den doriske orden, til fremhevelse av de bærende krefter.