Engelsk gulerle, underart av gulerle, M. flava, fugleart i erlefamilien. Hannen har om våren gulgrønt hode, en lysende gul stripe over øyet og sterkt gul underside. En meget sjelden hekkefugl på Jæren og Lista. Den er observert iblant også andre steder i Sør-Norge. Hekker hovedsakelig i Storbritannia.