Elizabethstil, i England en stilperiode som svarer til Elizabeth 1s regjeringstid, preget av overgangen fra gotikk til renessanse.