Eksikkator, laboratorieapparat for tørking av faste stoffer og væsker. Apparatet lukkes lufttett og inneholder et vanntiltrekkende tørkemiddel, f.eks. fosforpentoksid, brent kalk, vannfritt kalsiumklorid eller konsentrert svovelsyre.