Eksakerbasjon, (av eks- og lat. 'skarp'), forverring (om sykdom). Motsatt: remisjon.