Effervescens, oppbrusning, f.eks. av gass løst i en væske når trykket nedsettes (åpning av mineralvannflasker). Effervescens forekommer også ved kjemiske reaksjoner, bl.a. når vann settes til en tørr blanding av vinsyre og natriumbikarbonat («bruspulver», pulvis effervescens) slik at det utvikles relativt store mengder karbondioksid på kort tid. Enkelte legemidler i tablettform inneholder slike stoffer som gir effervescens for derved å lette fordeling og løsning av legemidlet i vann.