early English, first pointed, early Plantagenet, den første periode i engelsk gotikk, ca. 1175–1270. Med utgangspunkt i fransk gotikk ble hjemlige elementer, særlig fra den engelsk-normanniske stil, opptatt og innarbeidet i stilen. Den kjennetegnes ved sine rikt profilerte, men stramme spissbuer og sin måteholdne dekor. Hovedverker er katedralene i Lincoln, Ely og Wells. Deler av Nidarosdomen er oppført i denne stilen, og dens forskjellige stadier er her godt representert.