E, tone, tredje trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i E-dur og e-moll; toneart og akkord med e som grunntone. Tonen e senket med en halvtone kalles ess, hevet med en halvtone eiss.