Dzern, også kjent som mongoliagaselle, Procapra gutturosa,partået klovdyrart i oksefamilien. Kraftig bygd med en skulderhøyde på ca. 75 cm, men hornene er forholdsvis korte. Hannen har en hårdekket bruskutvekst på mulen. Forekommer i Mongolia og provinsene Gansu og Xinjiang i Kina.