Temaet i en fuge slik det blir presentert første gang av den innledende stemmen. Jevnfør comes.