Duplisere, fordoble, dublere; utferdige dokument i to eksemplarer eller ta duplikat av eller mangfoldiggjøre noe; inngi duplikk.