Divertimento, musikkform som var populær i siste halvdel av 1700-tallet. Opptok i seg trekk fra suiten og symfonien og hadde i formal henseende mye til felles med serenade og kassasjon. Et divertimento har som regel mange korte satser og er vanligvis komponert for et mindre ensemble. Haydn, Mozart og andre har skapt en rekke verk i denne sjangeren.