Diplomeksamen, høyeste eksamen fra høyskole eller universitet hvor man oppnår diplom for større selvstendig arbeidsoppgave, gir rett til tittel som diplomingeniør eller diplomøkonom.