Diplomøkonom, kandidat som har bestått avsluttende eksamen fra et studium i økonomi og administrasjon.