Diktamen, det som er nedskrevet etter diktat. Ble på 1800-tallet særlig brukt om Kongens personlige uttalelser til Storting og Regjering.