Diktat, som hankjønnsord: noe som er skrevet ned etter diktering; som intetkjønnsord: forskrift, påbud (i kategorisk form). Etter tysk sier man diktatet i Versailles, om Versailles-freden i 1919. Man snakker også om diktatfred.