Digitalt telenett, telenett der all informasjon, også talesignaler, overføres i digital form. Begrepet benyttes ofte på digitale nett hvor det er etablert en fysisk transmisjonsvei mellom brukerne så lenge forbindelsen varer, nett med linjesvitsjing (circuit switched). Motsetningen er nett med pakkesvitsjing (packet switched), hvor informasjonen deles i mindre enheter, pakker, som rutes gjennom nettet basert på adresseinformasjon i hver pakke. Også slike nett kan brukes til overføring av talesignaler, for eksempel IP-telefoni, tale over pakkesvitsjede nett som benytter Internett-protokollen.