Retorisk, som hører til retorikken, læren om persuasiv, det vil si overbevisende og overtalende språkbruk.