Hyperbol er en retorisk figur som innebærer språklig overdrivelse, for eksempel uttrykk som jeg har ventet en evighet.Ordet brukes også om sammensatte ord der det første leddet skal angi høy grad, som «jernneve» eller et «laserskarpt blikk».