Diamantklapperslanger, to krypdyrarter i familien gruveslanger: Østlig diamantklapperslange (Crotalus adamanteus) inntil 2 m lang (rekord ca. 2,5 m), fra sørøstlige deler av USA, og vestlig diamantklapperslange (C. atrox), ca. 1,5 m lang, utbredt i sørvestlige deler av USA og i Mexico. Begge artene har mørke, diamantformede tegninger med lyse kanter langs ryggen og er meget giftige.