Diøcisk er det samme som særbu, altså at hann- og hunnblomster opptrer på ulike planter.