Deutero-, forstavelse for navn på molekylforbindelser som viser at ett eller flere av molekylets hydrogenatomer er byttet ut med den tyngre isotopen deuterium.